Intervju med Baba Silla (46:43)

May 27, 2014

Intervju med Baba Silla (46:43)

Intervjuer: Gerd Marie Ådna
RKG-213 Nett Den muslimske familie
VID Vitenskapelige høgskole (VID)
00:0000:00

Podcast 2: Feltarbeid, fortolkningens kunst (54:17)

May 13, 2014

Podcast 2: Feltarbeid, fortolkningens kunst (54:17)

Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion
MIKA-303 Vitenskapsteori og kvantitativ metode
VID vitenskapelige høgskole (VID) - www.vid.no
00:0000:00

Podcast 1: Hva er kvalitativ metode.mp3 (50:40)

May 13, 2014
Podcast 1: Hva er kvalitativ metode
Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion
MIKA-303 Vitenskapsteori og kvantitativ metode
VID vitenskapelige høgskole (VID) - www.vid.no
00:0000:00