Intervju med Baba Silla (46:43)

May 27, 2014

Intervju med Baba Silla (46:43)

Intervjuer: Gerd Marie Ådna
RKG-213 Nett Den muslimske familie
VID Vitenskapelige høgskole (VID)
00:0000:00

Podcast 2: Feltarbeid, fortolkningens kunst (54:17)

May 13, 2014

Podcast 2: Feltarbeid, fortolkningens kunst (54:17)

Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion
MIKA-303 Vitenskapsteori og kvantitativ metode
VID vitenskapelige høgskole (VID) - www.vid.no
00:0000:00

Podcast 1: Hva er kvalitativ metode.mp3 (50:40)

May 13, 2014
Podcast 1: Hva er kvalitativ metode
Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion
MIKA-303 Vitenskapsteori og kvantitativ metode
VID vitenskapelige høgskole (VID) - www.vid.no
00:0000:00

Podcast 10: Profesjonsutøvelse, kulturelt mangfold og makt (47:26)

March 21, 2014

Podcast 10: Profesjonsutøvelse, kulturelt mangfold og makt

Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion
MIKA-302 Nett Interkulturell kompetanse (10 stp.)
VID vitenskapelige høgskole - www.vid.no 
00:0000:00

Podcast 9: Profesjonsutøvelse, kulturelt mangfold og makt (43:09)

March 21, 2014

Podcast 9: Profesjonsutøvelse, kulturelt mangfold og makt

Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion
MIKA-302 Nett Interkulturell kompetanse (10 stp.)
VID vitenskapelige høgskole (VID) - www.vid.no 
00:0000:00

Leksjon 8: Forståelse og stereotypier (43:10)

March 11, 2014

Leksjon 8: Forståelse og stereotypier (44:08)

Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion
MIKA-302 Nett Interkulturell kompetanse (10 stp.)
VID vitenskapelige høgskole (VID) - www.vid.no
00:0000:00

Leksjon 7B: Interkulturell kommunikativ kompetanse, del 2 (52:47)

March 11, 2014

Leksjon 7B: Interkulturell kommunikativ kompetanse, del 2

Foreleser: Hans Erik Bugge (Universitetet i Stavanger)
Emneansvarlig: Tomas Sundnes Drønen (VID vitenskapelige høgskole)
MIKA-302 Nett Interkulturell kompetanse (10 stp.)
VID vitenskapelige høgskole (VID) - www.vid.no 
00:0000:00

Leksjon 7A: Interkulturell kommunikativ kompetanse (44:08)

March 11, 2014

Leksjon 7A: Interkulturell kommunikativ kompetanse (44:08)

Foreleser: Hans Erik Bugge (Universitetet i Stavanger)
Emneansvarlig: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion (VID)
MIKA-302 Nett Interkulturell kompetanse (10 stp.)
VID vitenskapelige høgskole - www.vid.no
00:0000:00

Podcast 6B: Kjetil Fretheim - Fortolkningens makt og maktens fortolkning (39:02)

February 11, 2014

Podcast 6B: Kjetil Fretheim - Fortolkningens makt og maktens fortolkning (39:02)

Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier
MIKA-302 N Interkulturell kompetanse (10 stp.)
VID vitenskapelige høgskole - www.vid.no
00:0000:00

Podcast 6A: Øyvind Dahl - Dynamikk og kommunikasjon (19:03)

February 11, 2014

Podcast 6A: Øyvind Dahl - Dynamikk og kommunikasjon (19:03)

Foreleser: Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier

MIKA-302 N Interkulturell kompetanse (10 stp.)

VID vitenskapelige høgskole - www.vid.no

00:0000:00